Ervaringen

Cathrien over Freedom Coaching:

In 2017 heb ik gebruik gemaakt van de balanceringsmethodiek van ECOintention. In dit proces werden wij ondersteund door Annie Meursing. Het traject wat wij hebben  doorlopen heeft mij geholpen om focus te houden op houdingen van mensen en organisaties die minder goed gaan en zelf daarin een andere houding aan te nemen. Het werken met affirmaties draagt bij om op een positieve manier invulling te geven aan de werkprocessen. In plaats van vanuit het denken. De ander wil niet werd het nu: Wij doen dit belangrijke werk met elkaar. Dat zorgde voor een positieve grondhouding. Hoewel het voelen van de energie op locaties voor mij een lastig, toch wat vaag aspect was in het proces,  heeft het toch bij gedragen aan een betere aanpak van ontwikkelingen in de organisatie. Annie kwam met resultaten van de energie metingen. Die zetten mij aan het denken en door haar vraagstelling en het scherp krijgen van de affirmaties, zorgden dit uiteindelijk voor een andere houding ten aanzien van de verbeterpunten. 

Cathrien Posthumus is Manager van De Hondsrug UNESCO Geopark