Home

Herken je dit?

Je wilt in je onderneming het gevoel hebben dat:

-alles van een leien dakje gaat.
-er geïnspireerde werknemers zijn, die blij zijn met hun baan.
-een ieder voldoening haalt uit zijn werkzaamheden.
-er een gezonde, plezierige en vitale werkklimaat heerst.
-een ieder moeiteloos bedrijfsdoelen realiseert.
-er een samenhangend en zinvol geheel is dat een bijdrage
levert aan het grote geheel.

Of:

-zijn er teveel plannen, ideeën en schiet het alle kanten op?
-te veel reorganisaties in te korte tijd?
-te veel stress en medewerkers overbelast?
-zijn er ‘tegenwerkende krachten’ waardoor alles moeizaam gaat?
-zit het vaak tegen?
-blijven resultaten achter?
-ontbreekt het je aan focus en geeft dat onrust?
-is er een hoog ziekteverzuim?
-is er gewoon weinig tijd, of weinig energie?
-hebt jij het gevoel dat je in een vicieuze cirkel zit er zelf geen verandering in kunt aanbrengen?
-neemt jouw werkdruk meer toe dan af?
-wil jij juist een keer wat meer ruimte en vrijheid voor jezelf?
-wil jij gewoon een fijn inkomen en een zorgeloos leven?
-en dit lukt je nog niet?

De oplossing

Ben je het geploeter meer dan zat. En vind je dat het anders moet?
Ben je klaar met het werken met ontevreden mensen en met te weinig resultaat en rendement?
Raak je de lol in je werk steeds meer kwijt?
Overweeg jij hier iets aan te doen?

Hoe zou het zijn als ik jou ga helpen:

-om meer vanuit innerlijke rust en vertrouwen voor jouw organisatie te werken, zoals jij het voor ogen hebt.
-met tevreden werknemers, die met veel voldoening in jouw onderneming werken.
-met het behalen van bedrijfsdoelen.
-een toename van gezondheid, vitaliteit en opdrachten.
-een stijging van de omzet, hogere opbrengsten realiseren.
-betere productkwaliteit.
-een verbetering van de samenwerking en werksfeer.

En dat is meer dan jij denkt, echt waar.

Cathrien over Freedom Coaching:

In 2017 heb ik gebruik gemaakt van de balanceringsmethodiek van ECOintention. In dit proces werden wij ondersteund door Annie Meursing. Het traject wat wij hebben  doorlopen heeft mij geholpen om focus te houden op houdingen van mensen en organisaties die minder goed gaan en zelf daarin een andere houding aan te nemen. Het werken met affirmaties draagt bij om op een positieve manier invulling te geven aan de werkprocessen. In plaats van vanuit het denken. De ander wil niet werd het nu: Wij doen dit belangrijke werk met elkaar. Dat zorgde voor een positieve grondhouding. Hoewel het voelen van de energie op locaties voor mij een lastig, toch wat vaag aspect was in het proces,  heeft het toch bij gedragen aan een betere aanpak van ontwikkelingen in de organisatie. Annie kwam met resultaten van de energie metingen. Die zetten mij aan het denken en door haar vraagstelling en het scherp krijgen van de affirmaties, zorgden dit uiteindelijk voor een andere houding ten aanzien van de verbeterpunten.

Cathrien Posthumus is Manager van De Hondsrug UNESCO Geopark

PRAKTIJK FREEDOM

Ik help ondernemers die moeite hebben, of blijven houden met het behalen van hun doelstellingen. Samen met hen breng ik gezonde energie en flow terug in organisaties. Hierdoor ontstaat er een plezierige werksfeer en een gezonde financiële situatie. Bovendien is er meer ruimte voor groei.

Contact

T: +31 (0)598491011
E: meursingannie@gmail.com

Adresgegevens

Praktijk Freedom
Annie Meursing
Tolweg 9
9655 PD  Oud-Annerveen
Nederland